Omgekeerde Robin Hood

Over geld dat je verdient betaal je belasting. Niet alleen over geld dat je verdient, ook geld dat je krijgt. Over al je inkomsten sta je een deel af aan de overheid. Dat hebben we zo afgesproken. Met zijn allen hebben we in Nederland het parlement gekozen en het parlement bepaalt in laatste instantie hoe dat geïnde geld besteed wordt. Wat er naar de opleiding van onze kinderen gaat en wat er naar de verzorging van onze ouderen gaat. Het betalen van belasting is cruciaal voor het voortbestaan van de staat. Hoewel veel mensen elke vorm van belasting betalen zien als diefstal door de overheid, zijn er gelukkig velen die er zeker wel het nut van inzien. Over het algemeen is de bereidheid om belasting te betalen hoog. Maar niet bij iedereen.

In haar race om belasting binnen te halen, schroomt de overheid niet om belastinggeld van andere landen te stelen. Zonder blikken of blozen. Zo zijn er bijvoorbeeld tarieven in andere landen die wij niet kennen. Bedrijven vestigen daarom hun hoofdkantoor, op papier, in Nederland, terwijl ze werken in een ander land. Daardoor betalen ze geen belasting in het land waar het geld wel verdiend wordt, en maar een klein bedrag aan het land waar het geld niet verdiend wordt. Het verkeerde land profiteert daardoor van geld dat eigenlijk aan een ander land toekwam en het bedrijf lacht zich intussen rot. In het land waar ze wel belasting hadden moeten betalen maar niet doen, profiteren die bedrijven van de wegen die niet van hun geld zijn aangelegd, van het onderwijs dat hun werknemers hebben gevolgd maar waar ze niets aan hebben bijgedragen. Ze profiteren ervan dat hun zieke werknemers worden opgelapt zonder dat het bedrijf een bijdrage levert. Dit soort bedrijven zijn de parasieten van de samenleving en we zouden er alles aan moeten doen om dit soort asociaal gedrag te voorkomen.

Dat vindt men in Europa; Ja, we moeten er met z’n allen wat aan doen. Ook Nederland knikt heftig mee. Maar Nederland doet helemaal niets. Nog steeds zijn er talloze bedrijven die in Nederland nauwelijks actief zijn en die hier in naam gevestigd zijn en in verhouding tot de winsten die ze behalen, een schijntje belasting betalen terwijl ze in het land waar het geld verdiend wordt, vrijwel niets betalen. Natuurlijk vindt Nederland dat een schande, maar de wet veranderen, dat is ook niet zomaar gedaan. Het moge duidelijk zijn dat het hier niet om bedrijven gaat als de bakker om de hoek. Als hij zijn belasting onverhoopt niet betaalt, dan worden zijn spullen geveild. Nee het gaat om de grote spelers in de wereld. Apple, Microsoft dat soort bedrijven.

Toch zijn er ook een paar grote jongens in Nederland gevestigd. Echt gevestigd. Unilever, Shell, Philips. Dat soort bedrijven. Ze halen geld binnen via de beurs. Mensen en bedrijven kunnen aandelen kopen. Rijke mensen en bedrijven kopen veel aandelen. Over de winst van het bedrijf wordt dividend uitgekeerd aan de bezitters van aandelen. Aan de superrijke grootaandeelhouders dus veel dividend. Dividend is inkomst en daar moet je belasting over betalen. Die belasting willen ze afschaffen. De superrijken profiteren daar het meest van. Als je de dividendbelasting afschaft in Nederland dan steel je als overheid van de armen en geeft je het aan de rijken; de omgekeerde Robin Hood. Het zal de bereidheid van de burger om netjes zijn belasting te betalen niet echt bevorderen.