Blunder van de Amsterdamse politie

Het is gewoon waar: Mensen die veertig, vijftig jaar geleden naar Nederland kwamen, waren gasten in onze samenleving. Ze hadden andere gewoonten, droegen (iets) andere kleren en ze aten andere gerechten. Natuurlijk mochten die mensen hun partner laten overkomen! Maar gasten met een partner krijgen vaak kinderen en kinderen die hier geboren worden zijn geen gasten; die zijn van hier. En omdat hun kinderen zich – gelukkig – wat aantrokken van de opvoeding die ze kregen, werden die ‘andere’ gewoonten en dat ‘andere’ kleden en dat ‘andere’ eten iets dat bij ons hoort. Bij Nederland. Zo is het gegaan en dat kon ook niet anders

Veel mensen hebben moeite om mee te komen met deze nieuwe samenstelling van de Nederlandse bevolking. Ik zie de aanhang van de PVV als mensen die moeite hebben om het tempo waarin Nederland verandert, bij te benen en die dat duidelijk maken door problemen die er zijn uit te vergroten. Dat geeft het gevoel dat we overvallen worden en onze staat uitgehold wordt. Ik denk dat dat wel meevalt. Aan de andere kant zie ik een vaak extreme verbondenheid met het moederland van hun voorouders van veel kinderen en kinderen van kinderen van gastarbeiders. Neem nu bijvoorbeeld de Nederlanders met een Turkse achtergrond die vlaggenzwaaiend hun steun aan dictator Erdogan betuigen. Ik denk dat dat een symptoom is van hetzelfde probleem; ze kunnen niet meekomen met het tempo waarin de wereld, en dus ook Nederland, verandert.

Gezien het feit dat de diversiteit van de Nederlandse bevolking steeds anders wordt, en de politie een afspiegeling moet zijn van de samenleving, werft de overheid agenten in spé onder groepen in de samenleving die nog niet voldoende vertegenwoordigd zijn binnen het korps. De politie van Amsterdam vindt dat er te weinig vrouwelijke politieagenten zijn met een Turkse of Marokkaanse culturele achtergrond. Om die reden wordt er nagedacht over hoe eventuele barrières kunnen worden weggenomen voor die mensen om bij de politie in dienst te treden. Omdat veel vrouwen uit die culturele hoek een hoofddoek dragen denkt men erover na om vrouwelijke agenten toe te staan om een hoofddoek te dragen.

Ik vind dat een heel slecht idee en ik zou willen dat de Amsterdamse politie deze discussie niet teweeg had gebracht. Het tekent voor mij dat de leiding van het Amsterdamse korps te weinig politieke antennes heeft en niet beter heeft nagedacht over de gevolgen. Voor het dragen van een hoofddoek is geen politiek draagvlak. Kuzu’s DENK zal één van de weinigen zijn die dat wel ziet zitten. De rest is, allemaal om zo ongeveer dezelfde reden, fel tegen. Als er zoveel politieke tegenstand is, waarom stel je het dan voor? Nu het voorgesteld is om erover te discussiëren, heeft ook iedereen mening terwijl die mening nauwelijks relevant is. De discussie schiet niet op omdat de standpunten al lang vastlagen. Ik vind dat de leiding van het Amsterdamse korps een blunder begaan heeft door dit proefballonnetje op te laten.

Omdat ik het niet laten kan…mijn mening. De politie draagt om heel veel redenen een uniform. Uniform betekent gelijk. We willen dat de politie uniform gekleed gaat vanwege al die redenen. En die redenen ga ik niet nog eens herkauwen!