Politiek correct

De column van Arnon Grunberg van vandaag is niet geschreven voor de gemiddeld intelligente mens. Ik vrees dat het stukje van vandaag alleen begrijpelijk is voor extreem hoogbegaafden, zoals hijzelf. Andere extreem hoogbegaafden schieten me niet zo snel te binnen, overigens… Zelfs nadat ik zijn stukje enkele keren gelezen heb blijven er nog onbegrijpelijke zinnen. Dat terwijl de column maar, pak ‘em beet, vijftien zinnen lang is. Het gaat over de vraag wat politieke correctheid nou precies is. Daar is nogal veel over te doen, de laatste tijd, omdat het door schreeuwerige en opgehitste mensen te pas en te onpas wordt gebruikt.

Wat denk ik daar zelf over? Doorgaans hebben ze het bij politieke correctheid over in hun ogen verkeerd gedrag van mensen die streven naar een harmonieuze, duurzame samenleving waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen sekse, geloof, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. Soms heiligt het doel de middelen en wordt er wel is wat verzwegen. Om het concreter te maken: Stel een homo slaat iemand de hersenen in, dan is het politiek correct als je zegt dat iemand, iemand anders de hersenen heeft ingeslagen. Want door niet te noemen dat de moordenaar een homo is, zou het probleem verdoezeld worden dat homo’s een grote neiging hebben om anderen de hersenen in te slaan. Ook al is er voor deze moorddadige neiging van homo’s geen enkel wetenschappelijk bewijs.

Grunberg lijkt (want begrijp ik hem wel goed) de definitie van Paul Cliteur te weerleggen. Wat beweert Cliteur over wat politiek correct handelen is: ‘De neiging om dingen naast ons neer te leggen die ons niet welgevallig zijn, ook als die dingen wetenschappelijk zijn onderbouwd.’ Volgens Cliteur heeft dit denken spectaculaire vormen aangenomen. Ik ben het wel met Grunberg eens dat Cliteur er weinig van bakt. Neem bijvoorbeeld het partijprogramma van de PVV Almere (al bij voorbaat niet politiek correct). Zij willen geen enkele barrière voor ondernemers. Duurzaamheid kan een hindernis zijn voor ondernemers. Zij zijn tegen duurzaamheid. Ze stellen: De aarde warmt niet op en duurzame maatregelen zijn verspilling. Deze stelling van de PVV valt ruimschoots binnen Cliteur’s definitie van wat wel politiek correct is, maar het is het niet. Cliteur heeft afgedaan…

Grunberg komt ook met een eigen definitie. Hij beweert dat politieke correctheid niet meer is dan prudentie, hoffelijkheid, empathie en diplomatie. Wat Grunberg vergeet is dat ‘politiek correct’ immer negatief gebruikt wordt, daarom kan Grunbergs definitie niet goed zijn.

Afgelopen donderdag schreef Wouter Bos in zijn column over politieke correctheid. Hij vindt dat politieke correctheid is dat een probleem ontkend wordt omdat het politiek niet uitkomt. Ik vind dat in de buurt komen van Cliteur. Politiek correct heeft altijd met links te maken; is verondersteld, of echt gedrag van linkse mensen. Ik ben het dus niet met Bos eens. Wel misschien met zijn politieke correctheid van de tweede orde: Mensen veralgemeniseren problematisch gedrag zo sterk, dat het verbloemd dat hier wel degelijk sprake is van ongewenst gedrag van een bepaalde groep. Dit voorkomt dat er specifieke maatregelen genomen kunnen worden.

Ik denk dat ik mijn eigen definitie of omschrijving toch het beste vind, maar misschien is die van Grunberg nog wel beter en heb ik wat hij schreef gewoon niet goed begrepen.