Verdeel en heers of overtuigen?

Vandaag bewijst het opinieartikel van hoogleraar Bouwens dat het opinieartikel van Geenpeil, daar vlak naast in de Volkskrant, kant nog wal raakt. Dat zit zo: Wat Jan Bouwens schrijft is nauwelijks te begrijpen voor iemand die niet heel goed kan rekenen. Toch wil Geenpeil, in het artikeltje ernaast, dus, dat mensen direct via internet een weloverwogen keuze maken over bijvoorbeeld het onderwerp waarover Jan Bouwens schrijft… Omdat de rekentoets in het middelbaar onderwijs een enorme drempel is voor velen, durf ik te beweren dat weinigen het betoog van Jan Bouwens kunnen volgen. Ik moet bekennen dat ook ik behoorlijk de draad kwijtraakte, toen ik het las. Jan Bouwens toont cijfermatig aan dat het bijstellen van de pensioenuitkeringen nu, het pensioenstelsel zal redden. Dat is taaie stof. Als Jan Bouwens het zo uitlegt, dan weet je dat hij gelijk heeft en dat de huidige pensioenen omlaag moeten. Dat het zelfs wel rechtvaardig is en dus goed te verdedigen.

De politiek heeft de mogelijkheid om een mening te vormen door specialisten zoals Jan Bouwens naar zo’n zaak te laten kijken. Op grond van zo’n deskundig advies kunnen dan genuanceerde keuzes worden gemaakt. De simpele vraag of de pensioenen omlaag moeten, kan dan goed onderbouwd worden beantwoord. Je zult zien dat het politieke antwoord uiteindelijk veel ingewikkelder is dan alleen maar een ‘ja’ of een ‘nee’.

Jan Dijkgraaf en de zijnen willen directe democratie schrijven ze. Ze willen dat wij allen, via internet, meebeslissen over complexe zaken. Maar stel dat aan mij gevraagd wordt: Moeten de huidige pensioenen verlaagd worden? Dan denk ik aan mijn moeder en haar pensioen. Ik gun dat mens haar geld. Ik denk dat velen bij die vraag, net als ik, aan hun ouders of hun grootouders denken. Die gun je toch het beste? Wat doet de toekomst er dan nog toe? Massaal zouden we tegen stemmen, denk ik. Niks geen verlaging van de pensioenen. Die mensen die nu van hun pensioen genieten hebben voor ons gezorgd; we houden van ze. Die willen we geen kwaad doen. Wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van de gevolgen van zo’n keuze. Daar heb je hoogbegaafde rekenmeesters voor nodig, als Jan Bouwens. Maar die kunnen het niet voldoende demagogisch voor het voetlicht brengen. Zeker niet zo goed als Henk Krol. Als het aan Jan Dijkgraaf en Geenpeil ligt, dan zouden we op demagogische en andere verkeerde gronden, keuzes maken waarvan we de reikwijdte niet kunnen bevatten en zouden we antwoorden kunnen geven die we eigenlijk niet hadden willen geven als we alles begrepen hadden. Daarom vind ik Geenpeil helemaal niets.

Een mooi artikel van Jan Bouwens, trouwens. Vanavond ga ik het nog eens lezen en dan kijken of ik het helemaal kan begrijpen. Nu denk ik dat ik de grote lijn wel zie…maar de details…en hoe hij dan rekent…een ware hersenkraker.

Het artikel van Geenpeil? Nietszeggend. Het is duidelijk dat Geenpeil en ik niet bij elkaar horen. Maar ik zie best voordelen in hun nieuwe partij voor links. Veel verdeeldheid op populistisch rechts. Dat zou links kansen moeten bieden. Maar kiezers overtuigen dat het anders moet met Nederland is eigenlijk veel beter. Mensen winnen voor de zaak is beter dan verdeel en heers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *