Tag archieven: Shirin Musa

Opium voor het volk!

Een televisieoptreden van Shirin Musa samen met een Leefbaar Rotterdam raadslid en een PvdA raadslid had mij erg verontrust. Dat verontrustende gevoel was weggezakt, maar Elma Drayer roept mij vandaag met haar column in de Volkskrant weer tot de orde. Het verontrustende zat’em in de houding van mijn partij. De PvdA. Hoewel ik de houding van mijn partij wel begrijp, is hij toch fout. Ik vind dat mijn partij stelselmatig de verkeerde houding aanneemt ten opzichte van moslims. Ik vind niet dat mijn partij islamofoob zou moeten worden, maar wel dat ze zich aan hun principes moeten houden.  De PvdA wil tolerant zijn ten opzichte van iedereen en ze willen dat iedereen het gevoel heeft dat ze erbij horen. Een humaan standpunt dus. Maar dat standpunt heeft wel tot gevolg dat we onze grondbeginselen laten varen. Socialisten vinden dat godsdienst opium voor het volk is. Socialisten geloven erin dat godsdienst ervoor zorgt dat je je niet emancipeert tot vrije burger. Godsdienst zorgt ervoor dat je je laat onderdrukken en dat je genoegen neemt met de bescheiden plaats die je (door God?) is toebedeeld.

Shirin Musa streeft met haar stichting Femmes for Freedom voor vrijheid van partnerkeuze voor iedereen. Daar kan de Partij van de Arbeid niet tegen zijn, zou je zeggen, maar de partij komt in een innerlijk conflict waarbij ze de verkeerde keuzes maken in mijn ogen. Veel moslims vinden dat hun geloof hun voorschrijft dat ouders mogen bepalen met wie hun kind trouwt. Dat als je eenmaal getrouwd bent,  je niet meer kunt scheiden. Dat een ander het laatste woord heeft over jouw liefdesleven. Dat het goed is dat het geloof je veel regeltjes oplegt en dat je het voor lief moet nemen dat je daardoor je talenten, en vooral je talenten als je vrouw bent, niet ten volle kunt benutten. Socialisten zijn traditioneel tegen godsdienstdwang. Als er iets door de socialisten is bereikt dan is het wel de secularisatie van Nederland. In de eerste helft van de twintigste eeuw nestelde de socialistische zuil zich als een koekoeksjong tussen de religieuze zuilen. De socialisten voerden zonder meer de secularisatie in de tweede helft van de twintigste eeuw aan. Vrijheid wilden we. Vrije liefde, vrije seks. Vrijheid kwam uit linkse hoek. De socialisten emancipeerde de arbeidersklasse en verhief de mens. Ook de bevrijding van de moslim moet uit linkse hoek komen, vind ik. Daarom zou de PvdA ieder initiatief op dat terrein van harte moeten ondersteunen. In het geval van Shirin Musa is het zuur dat een law-and-order partij als Leefbaar Rotterdam vooroploopt haar te steunen. Echt heel zuur. Maar ons socialisten gaat het om de inhoud! Inhoudelijk verdient Musa alle steun!

Betuttelend? Jazeker! De PvdA is een emancipatorische partij en een emancipatorische partij heeft ideeën over hoe mens en maatschappij idealiter functioneren. Betutteling hoort er helemaal bij. Ik vind dat niet erg als dat in dienst staat van de bevrijding van de mens. Laten we niet vergeten dat  moslims niets te verliezen hebben dan hun ketenen; godsdienst is opium voor het volk!