Ik mag Amerika niet in!

Ik ben tegen de doodstraf. Heel erg tegen de doodstraf. Ik weet eigenlijk geen omstandigheid waarin ik de doodstraf wel zou willen toepassen. Nee, ook niet op Hitler of Eichmann. Ik begrijp heus waarom Eichmann uiteindelijk wel opgehangen is, maar zou ik nu voor die keus staan, dan was ik ertegen geweest. De doodstraf is een slechte oplossing voor alle partijen. Neem bijvoorbeeld gekkie Breivik in Noorwegen. Een serial killer waar ze zelfs in Amerika nog verbaasd over staan. Het kwaad in optima forma. Rouwende naasten kunnen hem tot in het oneindige ter verantwoording roepen. Dat is goed voor de nabestaanden! En stel dat hij nog eens bij zinnen komt… Dan zou hij uit kunnen leggen waarom hij het heeft gedaan en, wie weet, excuses aanbieden… Wat een troost en hoop biedt dat!

Ook van een oud geworden Hitler had ik graag gehoord over zijn wandaden. Echt waar! Ik had graag zijn kant gehoord. Misschien met afgrijzen, maar ik had het graag gehoord. Misschien wist hij wel heel veel niet. Zou kunnen. Misschien had hij spijt en wilde hij excuses aanbieden voor zijn criminele wandaden. Dat zou mensen wellicht troost geboden hebben in hun ontroostbare wereld. De doodstraf maakt dat allemaal onmogelijk.

De maatschappij, vertegenwoordigd door een overheid, heeft tot taak om de morele standaard te verdedigen. De maatschappij legt gedragsregels vast en sanctioneert overtredingen. Zo gaat dat. In onze westerse democratieën zijn deze morele standaards gebaseerd op de tien geboden die Mozes van God ontving. ‘Gij zult niet doden’ is een erg belangrijke. De handhavende overheid kan dat gebod niet overtreden omdat ze daarmee aantoont dat de afgesproken morele standaard niet voor haar geldt…

Dat brengt mij naar Amerika. In Amerika zijn ze niet alleen voor de doodstraf nadat iemand een misdaad heeft begaan. De Amerikaanse overheid vindt dat zij het recht heeft om met de doodstraf een misdaad te voorkomen. Men vindt het in Amerika aanvaardbaar dat iemand gedood wordt waarvan men aanneemt dat hij snode plannen heeft. Men vindt het in Amerika aanvaardbaar dat omstanders of familieleden van mensen waarvan men aanneemt dat ze boze plannen ontwikkelen vermoord mogen worden. Waar ook ter wereld. Als je dat als overheid vindt, wat voor morele standaarden verwacht je dan van je burgers? De Drone-oorlog heeft de Amerikaanse moraal tot diep onder het nulpunt laten dalen.

Een jaar geleden nog kwam de New York Times met nieuwe cijfers over moorden in de Verenigde Staten. In veel grote steden was het aantal moorden in 2015 met meer dan 40% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Steden als Baltimore of Washington kenden een stijging van 56% en 44%. Daar kan onze Mocro War echt niet tegenop.

Als je als overheid vindt dat je elke crimineel of vermeende crimineel mag doden en dat daarbij ‘collateral damage’ tot op zekere hoogte aanvaardbaar is, dan wijs je je burgers compleet de verkeerde weg. In Amerika is het morele kompas weggegooid en ik vrees het ergste als Trump aan de macht komt.

Desondanks erg trendy, een vakantie in Amerika. Ik hoef er niet over na te denken: Ik mag Amerika niet in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *