Tagarchief: Westerpark

Culturele initiatieven in het Westerpark

Gisteren stond er een opinieartikeltje in de krant waar ik nogal van schrok. Het was geschreven door jurist c.q. stadsgeograaf Thomas Roels en dj c.q. muziekprogrammeur Lévi Smulders. Samengevat schreven ze dat ik mijn bek moest houden omdat ik een oude zak ben en niet moet zeiken over geluidsoverlast want zij, de jeugd produceren, KUNST; individuele expressie. Zij ontplooien CULTURELE initiatieven en bejaarde in dure villa’s wonende oude zakken, zorgen ervoor dat elk CULTUREEL initiatief in de kiem wordt gesmoord. Het artikeltje was een reactie op een ander artikel dat klaarblijkelijk ging over de terreur van de basdreun.

Laat mij mijn situatie uitleggen… Ik woon in de Spaarndammerbuurt. Die buurt grenst aan het Westerpark. Over de grens tussen mijn buurt en het park rijden treinen. Om in het Westerpark te komen hoef ik alleen onder het viaduct onder treinbaan door te lopen of te fietsen. In het Westerpark staat het cultuurmonument de Westergasfabriek. Een industrieel complex dat prachtig is gerestaureerd en omgebouwd tot van alles en nog wat. Restaurants, cafés, televisiestudio’s, echt van alles. De gashouder is een grote zaal geworden. Het gebied tussen de Westergasfabriek en de spoorbaan is een groot grasveld waar men in de zomer massaal de BBQ aansteekt. De hele zomer? Nee, dat niet. Regelmatig zet men een groot hek rondom dat grasveld en bouwt men er een podium op. Ook toegangspoortjes plus kassa’s. Dat grote grasveld wordt dan omgebouwd tot een openlucht popmuziek concertzaal. Het liefst doet men dat in de warmste en minst natte maanden van het jaar. Dat is ook het seizoen dat veel jongeren het leuk vinden om naar de diverse festivals te gaan. Wij hebben dan graag ramen en deuren open…

Ik ben de laatste die al dat mooie, jonge en hippe volk wil verbieden om leuke dingen te doen. Van mij mogen ze eindeloos van hun jeugd genieten. Wie ben ik om daar wat van te zeggen. Ik vind het ook niet fijn als men mij zou verbieden om leuke dingen te doen ook al ben ik niet meer zo hip, heb ik een dikke buik en heb ik al lang mijn liefde voor het leven gevonden. Als ík leuke dingen mag doen, mogen zíj dat ook. En, ik weet het, daar hoort muziek bij. Zo hard mogelijke muziek. De mogelijkheden om muziek te versterken zijn nu enorm. Het is nu mogelijk om geluid zo hard te laten klinken dat van een groep toehoorders spontaan het gehoor gesloopt wordt… Van mij mag dat. Openlucht popconcerten in het Westerpark met zo hard mogelijk versterkt geluid…Het moet maar. Aan de andere kant zou ik het wel graag wat minder willen zodat ik ook wat ruimte krijg. Ik weet dat het veel gevraagd is, maar ik zou het best graag willen.

Wat merk ik, in mijn huis, van dat geluid dat in het Westerpark gemaakt wordt? Wat overblijft zijn een soort doffe dreunen waar niet aan te ontsnappen valt. Urenlang dreunen. Ongeveer in hetzelfde tempo dreunen die tegen de binnenkant van je schedel botsen. Tegen de achterkant van je hoofd dreunen; aan de binnenkant van je hoofd. Geen enkele hoge toon alleen maar die zware basdreunen. Tuurlijk wil ik geen stilte dictatuur…tuurlijk niet. Maar als het wekenlang elk weekend is word ik er wel heel moe van. Basdreun dictatuur?

Vloggers en volgers en Bibi Fadlalla.

Ik ben boos. Echt boos. Boos op Bibi Fadlalla. Toen ik nog secretaris was van onze PvdA afdeling Westerpark, meldde Bibi zich aan als medebestuurder. Dat vonden we fijn want we moesten, zoals in menig vrijwilligersorganisatie, veel met weinigen doen. Bibi kwam op een bestuursvergadering. Ze belde daags daarna op, dat ze het toch te druk had, of geen zin; geen idee. Maar omdat ik een goed geheugen heb voor knappe vrouwen met een exotische naam, wist ik meteen wie ze was toen ik haar videoboodschap zag op NRC.nl. Dat was dus Bibi. Geen misverstand mogelijk.

In haar videoboodschap heeft ze het over de treitervlogger in Zaandam. Over Ismail Ilgun. Bibi steunt die vlogger. Eigenlijk vindt ze het wel mooi wat die vlogger doet. Want volgens Bibi vlogt deze vlogger zijn leefwereld. Waaruit bestaat die leefwereld van Ilgun? Uit niets, zegt Bibi. Een beetje hangen. Een beetje kattenkwaad uithalen. Een rondje om de zaanse kerk scheuren in je autootje. Een vlogje hier en een vlogje daar maken. Ilgun leidt, volgens Bibi een leeg bestaan en Bibi vindt dat Ilgun dat goed in beeld brengt. Hij zet zijn medeslachtoffers en hemzelf goed op de kaart, vindt Bibi. Want volgens Bibi zijn ze slachtoffers. Slachtoffers van ongeremd en openlijk racisme. Het zijn Turkse jongeren. Islamitische jongeren. Evident dat ze aan alle kanten worden gediscrimineerd.

Vervolgens prijst Bibi de enorme slimme en geweldige manier waarop Ilgun zich in de kijker gespeeld heeft. Fantastisch! Er was een andere interessante vlogger. Die noemde zichzelf ‘Boef’. Treitert net zo hard de politie als Ilgun. Organiseert kloppartijen met andere groepen jongens. Zo iemand dus. Ilgun daagde ‘Boef’ uit en dat leverde hem ontzettend veel volgers op. En adverteerders. Zo verwierf Ilgun dus inkomen. Maar het kantelde…massaal viel de pers over hem heen. En…betoogt Bibi, kijk eens naar andere vloggers. Blanke vloggers. Komen die ook zo negatief in het nieuws? Alleen omdat die jongens in Zaandam van Turkse komaf zijn, springen de media er bovenop.

Ilgun intimideert en dreigt journalisten ‘zijn’ wijk uit. Behalve dat die journalisten dat filmden en op de tv lieten zien, filmde hij het zelf net zo hard en zette het op Internet. Ilgun wil in ‘zijn’ wijk bepalen wie of wat op welke manier in het nieuws komt. Om dat te bereiken haalt hij alles uit de kast geen middel gaat hem te ver. In persvrijheid gelooft Ilgun niet. Geweldig jongen toch, Bibi?

Ook in Zaandam wordt politiek bedreven. Bibi weet hoe dat werkt. Mensen stemmen op een kandidaat en als die kandidaat genoeg stemmen heeft, dan mag hij mensen vertegenwoordigen. Daar gelooft Ilgun helemaal niet in, in dat systeem. Hij wéét wat de mensen willen en hij bepáált wat mensen willen, anders zal je wat beleven als ongehoorzame burger…. Hij bedreigt en intimideert een gekozen vertegenwoordiger met zijn kompanen tot in haar huis! Ze bedreigen iemand die de geplaagde bewoners van de wijk een hart onder de riem wil steken. Bibi lijkt hier niet van gediend. Laat die Ilgun zijn geweldige gang gaan, betoogt Bibi.

Bibi, als mijn partij jouw standpunt deelt, dan zit ik bij de verkeerde partij. Maar eigenlijk denk Ik dat jij bij de verkeerde partij zit. Ik vind dan ook niet dat je als vertegenwoordiger voor mijn partij op kan treden. Zeker niet op stadsdeelniveau.