Tagarchief: Turken

Nederlanders bepalen de koers in Turkije…

Moet je wel willen stemmen voor de regering van een land waar je niet woont? Waar je eigenlijk nooit zal wonen. Hooguit als bejaarde. Moet je dat wel willen? Is dat moreel verantwoord? Wie geeft jou het recht om de koers te bepalen van een regime waar je part noch deel aan hebt, waar je last nog profijt van hebt. Is dat niet  ondemocratisch? Woon en werk je tijdelijk in het buitenland dan is dat een ander verhaal. Maar als je elders woont, werkt en leeft en hoogstens een droom koestert van ooit weer terug naar een land waar je nooit was, dan moet je niet kunnen meebeslissen over de koers die dat land vaart?

De AK-partij van Erdogan bepaalt de koers in Turkije.  Niet in Nederland (godzijdank). Het is aan de Turken om te kiezen welke partij ze welke macht willen geven; daar hebben wij niets mee te maken. Ik ben democraat. Ik vind wel dat Erdogan veel kwaads aanricht in Turkije. Ik denk dat het land afglijdt. Ik denk dat Turkije vervreemd van de wereld en dat Turkije landen met harde hand van zich af stoot. Erdogan en zijn partij laten zich inspireren door een racistische vorm van nationalisme en laten zich leiden door het narcisme van Erdogan. Nationalisme geeft de mens wellicht wat misplaatste trots maar vooral heel erg veel ellende. De wereldgeschiedenis laat zien dat er zelden iets goeds is voortgekomen uit nationalisme. Maar goed, daar mogen ze in Turkije zelf dus een ei over leggen.

Hebben mensen die hier wonen en die helemaal geen last hebben van wie er wat te zeggen heeft in Turkije, het recht om de mensen die daar wonen op te zadelen met een regering die men daar wellicht helemaal niet wil? Stel, de stemming zou in Turkije zelf net in het voordeel van de tegenstanders van Erdogan uitpakken, hebben stemmers die hun hele leven hoogstens met vakantie naar Turkije gaan, dan het recht om daar de stemming om te laten slaan ten gunste van Erdogan? Dat zou toch niet moeten kunnen?

Straks wordt Turkije geregeerd door een regime dat de Turkse bevolking nooit gewild heeft. Straks glijdt het land af in een richting die niet door het Turkse volk gekozen is. Nederlanders en Duitsers hebben ervoor gezorgd dat Erdogan mag regeren als de Zonnekoning.

Mustafa Aslan van de AK-partij in Nederland ziet dit aspect niet. Hij vindt dat als er ooit iemand in de familie vanuit Turkije naar Nederland is verhuisd, dat je dan nog steeds een inwoner bent van Turkije en dat je mede mag bepalen welke koers het land vaart. Moreel klopt er helemaal niets van.

Een beetje Congo in Nederland

Een week geleden stond er een artikel in de krant van Kiza Magendane dat me mateloos ergert. Ik vind dat hij zich als gast moet gedragen terwijl ik dat net zo goed niet vind. Dat wringt, dus. De man is vanuit een beroerd land gevlucht naar Nederland. Hier hebben we hem opgevangen. We hebben hem gevoed, gekleed en gehuisvest. We hebben hem onze taal geleerd en we hebben hem naar de universiteit laten gaan, zonder dat we daar iets voor terug vroegen. Zomaar. Omdat we hem een verschoppeling vonden en omdat wij vinden dat onze humane kant altijd prevaleert boven economische overwegingen. We hebben een open samenleving waar de vervolgden een plaatsje kunnen krijgen.

Als je eenmaal hier woont, dan vind ik dat je ook volledig mag deelnemen aan de maatschappij. (Daar wringt het dus bij mezelf.) Dan vind ik dat je ook politicus mag worden. Burgemeester van Rotterdam, desnoods. Waarom ergert die Kiza Magendane me dan zo? Ik denk dat hij Congolees denkt in Nederland en hoewel hij weggevlucht is van Congo, vindt hij dat je best stammenstrijd en etniciteit de Nederlandse politiek mag binnenhalen… hou ik niet van. DENK en de PVV doen dat. Ik bestrijd ze. Kiza Magendane doet dat; ik erger me.

Magendane vindt de verdeling die er gemaakt wordt tussen van oorsprong Nederlands (wit) en niet van oorsprong Nederlands (zwart) niet goed is. Negroïde mensen mist hij; de echte zwarte mens. Hoewel negroïde al een eufemisme is voor ‘neger’, vindt Magendane dat nog te ver gaan. Hij heeft het over Afro-Nederlanders. Dat Marokkanen net zo goed uit Afrika komen, lijkt hij niet te beseffen. Sterker nog, Magendane vindt dat Marokkanen en Turken door Nederlanders worden voorgetrokken boven…Afro-Nederlanders. Die uitspraak doet hij op grond van tellingen: Gezien het aantal Marokkanen en het aantal Turken in het parlement en het feit dat er geen negroïde mensen in het parlement zitten, worden negroïde mensen achtergesteld, volgens Magendane.

Magendane komt met Tofik Dibi en Khadija Arib op de proppen. Met een dedain van jewelste plaatst hij hen in één van zijn etnische hokjes. Wat mij betreft is de kracht van deze politici juist dat ze zich inzetten voor heel Nederland en helemaal niet voor hun etnische groep. Ze vertegenwoordigen niet de Marokkanen of de Turken, maar ze dragen een idee uit over hoe zij denken dat de samenleving moet worden ingericht. Op grond van dat idee zijn ze gekozen. Daarmee vertegenwoordigen ze Nederlanders die er net zo over denken. Die bijvoorbeeld vinden dat we binnengekomen vluchtelingen zo snel mogelijk moeten laten deelnemen aan de maatschappij zodat de problemen die we met de integratie van vluchtelingen in het verleden hadden, in de toekomst kunnen voorkomen. Dat is een visie die je in beleid wilt omzetten, Daarvoor heb je macht nodig en daarom stel je je verkiesbaar. Arib en Dibi zaten niet in het parlement vanwege hun etnische achtergrond of hun huidskleur; ze willen iets bijdragen aan de maatschappij…Hun visie realiseren.

Een visie is nou precies wat er ontbreekt bij Kiza Magendane; wat wil hij met Nederland? ‘Negroïde mensen moeten meer macht hebben’, vind ik geen visie die bij Nederland hoort. Een beetje Congo, lijkt me, waar etniciteit of stam bepalend is voor de macht die je kunt verwerven.