Tagarchief: goud

Rust er een vloek op goud?

In de wetenschap is een aardige controverse ontstaan onder antropologen. Er zijn twee stromingen: De eerste stroming beweert dat er oorlog bestaat sinds er mensen zijn. Oorlog zou daarmee onderdeel uitmaken van de natuur van de menselijke soort. Nee, zegt de andere stroming, pas sinds de mens bezit heeft, wordt er oorlog gevoerd. De mens verwerft bezit op het moment dat hij landbouw gaat bedrijven. Vanaf dat moment heeft hij dingen in handen die een ander graag wil hebben en is de ander bereid om te moorden.

In Kenia zijn prehistorische skeletten gevonden op een plek waar aantoonbaar geen landbouw werd bedreven. Skeletten van mensen die door geweld om het leven zijn gekomen en daarna in een kuil zijn gegooid. Deze vondst zet de theorie van de tweede groep wetenschappers onder druk.

Interessante discussie die telkens weer terugkomt in de geschiedenis: Zijn we slecht of zijn we slecht gemaakt. Ietsje anders gesteld: Is bezit de bron van alle kwaad; rust er een vloek op goud? Deze vraag houdt niet alleen wetenschappers bezig… Het zegt iets over hoe we hadden willen zijn, maar waarin we faalden. Over hebberigheid, over de moraal… Ik zie argumenten voor beide partijen, maar toch lijken de argumenten die denken dat de mens van nature slecht is, de meest steekhoudende. De uitroeiing van Armeniërs in de eerste wereldoorlog en de uitroeiing van joden in de tweede wereldoorlog en de Hutu’s en Tutsi’s in de recente geschiedenis kunnen niet verklaard worden in de zin van dat men er geld of goed mee verdiende. Ik zie daar meer het zondebok thema. Onder het mom van: De ellende die ons overkomt hebben we te danken aan… (joden of Armeniërs of Tutsi’s…). Als we ze vermoorden of wegvoeren van hier, dan wordt ons leven beter.

Joden en Armeniërs en Tutsi’s lieten spullen achter die ingepikt werden door de daders, maar dat was bijvangst; daar was het in eerste instantie niet om te doen. In die zin zit de slechtheid dus in onze natuur: Om te onderstrepen dat we onderling goed kunnen samenwerken hebben we groepen mensen nodig die we naar het leven staan. Leiders zorgen ervoor dat dit beeld van de andere groep goed in de picture blijft. Op dit moment zien we dat ook gebeuren. Ik heb helemaal niets tegen Russen. Ik heb de liefste Russische schoonzus van de wereld. Maar toch…het Rusland van Poetin wordt echt een gevaar voor Europa…maar aan de andere kant…wordt Europa echt een gevaar voor Rusland…Gelukkig leidt zo’n vijandbeeld maar zelden tot een oorlog.

We zijn dus slecht. Het zit in onze natuur (we kunnen er dus niets aan doen). We zijn slechte mensen die een vijandbeeld nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Laten we dat aanvaarden en er goed mee omgaan. Joden en Armeniers en Tutsi’s waren groepen die als minderheid in een samenleving functioneerden. Dat maakte hun als groep zwak ten opzichte van de andere groep. Dat maakt een vijandbeeld binnen de samenleving veel enger dan een vijandbeeld buiten de samenleving. Haat zaaien tegen een groep binnen de samenleving is echt gevaarlijk. Misschien is het een idee dat Geert Wilders reflecteert op deze gedachte…

Toch rust er ook een vloek op goud, echt waar!

Draken op de schat van Amsterdam

Amsterdamse criminelen kennen hun klassieken. Dat is wel duidelijk! Ferry T. is lid van een bende, zo lijkt het. Een bende die zich inlaat met synthetische drugs. In die handel valt veel geld te verdienen. Klinkende munt en mooie briefjes. De geldstroom binnen de criminaliteit gaat ouderwets. Niks geen pinpas of internetbankieren. Geen bits en bytes. Nummers in computers zijn achterhaalbaar. In computers gaan getallen van A naar B en dus ook naar T. Dat willen criminelen niet. Geld komt van nergens en gaat naar nergens. Dat is lekker geld. Je hoeft er geen verantwoording over af te leggen. Het bestaat gewoon niet, maar je kan er mee doen wat je wilt.

Krijg je veel van dat anonieme geld in handen, wat doe je er dan mee? Er zijn een aantal mogelijkheden. Je kunt het witwassen. Dat is niet eenvoudig en kost een hoop geld. Van die berg echt, maar anoniem geld, blijft een stuk minder over. Het overgebleven geld kan je vanaf het moment dat het witgewassen is, investeren in allerlei zaken en zo blijft de berg, in zekere zin, in stand. Er wordt gefluisterd dat de tientallen nutteloze wafelbakkers in de Kalverstraat en Nieuwendijk er dank zij witgewassen geld gekomen zijn. Ik weet het niet. Een wafelwinkel op zo’n locatie…hoeveel wafels moet hij bakken om alleen al de huur te kunnen betalen? Ik hou me er verder buiten…ik ben diabetes patiënt en die zoete wafels mag ik toch niet.

Wat doe je met heel veel anoniem geld en je vindt witwassen veel te duur? Je gaat nadenken… zo zie ik het voor me. Een tafeltje met daaromheen een groep zware jongens. Zoals in de Donald Duck. ‘Hoe zorgen we ervoor dat onze zuurverdiende centjes veilig opgeborgen zijn?’ In het brein van een van de mannen klinkt muziek. Wagneriaanse muziek… ‘Wache, Fafner! wache du Wurm! Ein starker Helde naht, dich heil’gen will er bestehn.’ En dan de diepe stem van Fafner: ‘Mich hungert sein’. Langzaam gaat er een licht branden. De zware jongen lacht. De anderen kijken hem aan. ‘Wat valt er te lachen?’ vraag de sterkste dreigend: ‘Zal ik die grijns even van je porem timmeren?’ Maar dan vertelt onze cultuur minnende zware jongen wat hij bedacht heeft: We stoppen ons geld in een loods en we leggen er draken bovenop. Twee krokodillen. Wat een idee!!!

De anderen hebben pasgeleden de Hobbit gezien. Wat lag er op de dwergenschat? Juist ja. Iets waar niemand omheen kan. Levensgevaarlijk en daardoor afschrikwekkend. De zware jongens moeten er een biertje op genomen hebben. Wat een idee!

Maar helaas voor de boeven: Fafner ontmoet op een dag Siegfried en Smaug stuit op Bilbo Balings. De draken worden gedood en het goud gaat terug naar de oorspronkelijke (vermeende) eigenaar. Maar omdat er een vloek rust op het goud, brengt het meer ellende dan vreugde.

In Amsterdam zullen de draken uiteindelijk door de dierenarts uitgeschakeld zijn. Daarna stapte een ambtenaar de loods binnen om het geld mee te nemen. Niks geen held, niks geen romantiek. Jammer! Waarschijnlijk rust er zelfs geen vloek op het geld.